Uw jeugdrechtadvocaat in Groningen.

Jeugdrecht

Jeugdrecht advocaat in Groningen.

 

Wat houdt dat eigenlijk in?

Kinderen komen in de samenleving op vrijwel de zelfde fronten als volwassenen in situaties terecht waarvoor rechtshulp kan worden geboden. Een aantal hulpvragen zal ik behandelen.

Kinderen die seksueel misbruikt zijn en bijvoorbeeld schadevergoeding van de dader willen. Ik kan beslag leggen onder de dader om de vordering veilig te stellen. Te denken valt aan beslag op inkomen of vermogen. Voorts kan ik een procedure beginnen waarin ik schadevergoeding vorder. Als een  jong meerderjarige (18+)  kan aantonen dat hij door het misbruik niet in staat is te werken of een opleiding niet heeft kunnen doen waardoor hij minder arbeidsvermogen heeft, kan ook dat soort schade gevorderd worden. Ik heb voorbeelden in mijn praktijk van schade van rond de miljoen Euro.

Kinderen die vanwege een stoornis uit huis geplaatst zijn en die geen of een verkeerde behandeling aangeboden krijgen, kunnen middels een kort geding behandeling afdwingen van de staat. De procedure moet dan tegen de Staat der Nederlanden gevoerd worden.

Jongeren die misbruikt zijn en geen confrontatie met de dader aankunnen, kunnen een contactverbod of straatverbod in kort geding afdwingen. Ik heb eens met succes voor een jonge dame die vroeger door haar vader misbruikt was, een stadsverbod af kunnen dwingen. De vader  werkte in een ander deel van het land en mocht alleen in het weekend naar zijn koophuis en moest dan via een door de rechter in het vonnis opgenomen route rijden. Zondagavond diende hij de stad weer te verlaten, wederom via de aangegeven route.

Jongeren met letsel

Jongeren die bij een (verkeers) ongeval gewond raken en bijvoorbeeld hersenletsel hebben opgelopen, kunnen kosteloos rechtsbijstand krijgen. Bijstand aan kinderen vraagt specifieke kennis en kunde. Vaak is de omvang van het letsel pas na jaren vast te stellen. Ik heb jonge cliënten die ik 7 jaar of langer begeleid. Door mijn netwerk, kan ik jongeren naar adequate specialisten verwijzen.

Kinderen die omgang willen met een (half) broertje of zusje dat elders woont, maar hetgeen door een van de ouders wordt geweigerd, kunnen omgang via de rechtbank afdwingen.

Geregeld word ik in jeugdzaken door rechtbanken tot bijzonder curator benoemd. Een bijzonder curator wordt bijvoorbeeld benoemd als het belang van een kind strijdig is met dat van de met het gezag belaste ouder. Ook vindt benoeming plaats in gevallen van afstamming. Bijvoorbeeld een moeder die vastgesteld wil zien dat een man de vader van het kind is. Of een vader die ontkent de biologische vader te zijn. Ook in gevallen van erkenning van een kind door de vader of partner van de moeder, wordt een bijzonder curator aangesteld.

Een bijzonder curator behartigt de belangen van het kind in en buiten rechte.

Kinderen waarvan de Raad voor de Kinderbescherming vindt dat ze uit huis geplaatst moeten worden, kunnen mijn bijstand inroepen. Deze kan van belang zijn omdat de minderjarige zich tegen een dergelijk verzoek wil verzetten of als de minderjarige bij familie in plaats van in een instelling opgenomen wil worden. Ik heb ook eens met succes terugplaatsing vanuit een instelling naar huis afgedwongen aangezien het onderwijs dat aldaar geboden werd, beneden het niveau van de minderjarige lag.

Kinderen die gepest worden op school terwijl de school daar te weinig tegen onderneemt, kunnen een advocaat in de arm nemen. Scholen zijn verantwoordelijk voor deugdelijk beleid ter voorkoming van pestgedrag en zij worden geacht dat beleid adequaat uit te voeren. 

Jong meerderjarigen die hun eigen adoptie ongedaan gemaakt willen krijgen, kunnen daarover een procedure voeren. Rechtsbijstand is dan gewenst en zelfs vereist.

Kinderen die in een pleeggezin geplaatst zijn omdat een van de ouders of soms zelfs beiden, niet voor ze kan/ kunnen zorgen, hebben vaak behoefte aan bijstand. Vaak spelen psychiatrische problemen of is er sprake van verslaving aan alcohol of drugs. Biologische ouders eisen soms na verloop van jaren "hun" kind weer op. Pleegouders kunnen terugplaatsing blokkeren. In dat geval volgt een procedure bij de rechtbank. Deze zal moeten kijken waar het belang van het kind mee gediend is. De rechtspraak laat zien dat kinderen veelal als bezit van ouders worden gezien. Ouders hebben een soort van grondrecht hun eigen kinderen op te voeden. Wetenschappelijke literatuur daarentegen toont aan dat de bloedband volstrekt geen invloed heeft op de ontwikkeling van een kind. Kinderen hebben belang bij sensitief en responsief ouderschap. 

Ik heb meerder procedures gevoerd voor pleeggezinnen waarvoor ik met succes terugplaatsing naar de thuissituatie heb weten te voorkomen.

Meer dan 25 jaar ervaring

Kortom, er zijn vele situaties denkbaar waarin een minderjarige of jong meerderjarige bijstand van een advocaat behoeft. Ik heb 25 jaar ervaring met dit soort complexe zaken.

Aanbeveling

“Ik heb Liesbeth leren kennen als een doortastende en goedge├»nformeerde juridische expert die je bij elke stap begeleidt en informeert, waardoor ze echt naast je staat in de kwestie waarin ze je vertegenwoordigt.”
Gerrie Roorda

Overtuigd?

Bent u overtuigd van mijn ervaring, deskundigheid en bedrevenheid? Maak dan een afspraak!

Jeugdrecht- of letselschadeadvocaat nodig in Groningen?

Neem vrijblijvend contact op met liesbeth Poortman- de Boer

Contact

Over mij

Met meer dan 25 jaar ervaring als letselschadeadvocaat en jeugdrechtadvocaat in Groningen ben ik, Liesbeth Poortman- de Boer de aangewezen persoon om u bij te staan.

Meer over mij

Letselschade

Heeft u een specialist nodig op het gebied van letselschade in de omgeving van Groningen? Schroom niet om vrijblijvend contact met mij op te nemen. Ik bespreek graag de mogelijkheden met u.

Meer over letselschade

Jeugdrecht

Wilt u weten of ik u kan bijstaan als jeugdrechtadvocaat? Neem vrijblijvend, op basis van no cure no pay, contact met mij op. Samen gaan we op zoek naar een passende oplossing.

Meer over jeugdrecht