Artikelen

Vorige   |  1  |  ...  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30


Klacht: arts maakte bevalling tot een hel

In Nederland hebben we te maken met relatief hoge kindersterfte cijfers. Daarvoor zijn verschillende verklaringen.

Waar ik geregeld mee te maken heb gehad en nog steeds krijg, zijn bevallingen die traumatisch voor de moeder verlopen zijn. Dat kan zijn doordat de begeleiding of pijnbestrijding onvoldoende was, dat kan zijn omdat een behandeling is uitgevoerd die de moeder niet wilde en dat kan ook zijn, eventueel gecombineerd met voornoemde, dat de baby door zuurstoftekort hersenschade oploopt en gehandicapt door het leven moet of zelfs sterft tijdens of na de bevalling.

Ouders moeten zich realiseren dat zij met adequate rechtsbijstand tegen het ziekenhuis kunnen opkomen. Hierdoor kunnen zij inzicht krijgen in het medische dossier en kan achterhaald worden of er iets is misgegaan waarvoor het ziekenhuis aansprakelijk te houden is en zo ja welke vergoeding zij kunnen vragen. Kinderen die gehandicapt geraakt zijn door een fout van het ziekenhuis moeten mogelijk intensieve en vaak kostbare behandelingen of begeleiding krijgen. Dit soort kosten worden als schade aangemerkt. Ook als ouders besluiten voor hun kind te gaan zorgen in plaats van hun baan of bedrijf te behouden, is het mogelijk hiervoor schadevergoeding te krijgen.

Lees publicaties over deze zaak

Slachtoffer verkrachting eist hiv test dader

Slachtoffers van zedenmisdrijven kunnen met succes een HIV-test afdwingen in kort geding. Dat kan, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, ook als het een verdachte betreft dus als de verdachte in staat van beschuldiging is gesteld maar (nog) niet is veroordeeld.

Lees publicaties over deze zaak

Europees Hof legt bom onder TBS- systeem

Het Europese Hof heeft mij in het gelijk gesteld in een procedure die ik tegen de Staat der Nederlanden had aangespannen voor onbehandelde TBS-ers. De situatie was als volgt: TBS- ers zaten vrijwel standaard maanden en soms zelfs jaren achtereen in een huis van bewaring te wachten op een behandelplek. Uitstel van behandeling betekent vaak verergering van de problematiek. Daar wordt niemand beter van, de TBS -er niet en de samenleving evenmin.

Met een beroep op verschillende bepalingen uit het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM),  heb ik mij op het standpunt gesteld dat de Staat hiermee onrechtmatig handelt.

Het Europese Hof was mijn mening toegedaan en veroordeelde de Staat een einde te maken aan deze onrechtmatige toestand. Dat is gebeurd. TBS- ers hoeven tegenwoordig niet meer op behandeling te wachten.

Lees publicaties over deze zaak

Vorige   |  1  |  ...  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30


Aanbeveling

“Liesbeth is advocaat met hart en ziel en kan teruggrijpen op een ogenschijnlijk onuitputtelijke bron van kennis. Voor mij is echter veel belangrijker, dat bij Liesbeth het belang van de cliĆ«nt altijd voorop staat.”
Natascha Rocholl

Overtuigd?

Bent u overtuigd van mijn ervaring, deskundigheid en bedrevenheid? Maak dan een afspraak!