Artikelen

Vorige   |  1  |  ...  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  Volgende


Vergoeding van schade door dekking WA polis van dader

Voor verschillende slachtoffers van zedenmisdrijven heb ik met succes geprocedeerd tegen verzekeraars die beweerden dat schade die slachtoffers hadden geleden geen aanspraak konden maken op dekking uit hoofde van de WA polis (AVP polis) van de dader. In de polissen is namelijk een opzetclausule opgenomen  inhoudende dat de polis geen dekking biedt voor schade die het gevolg is van opzettelijk handelen.

Om uiteenlopende redenen oordeelden rechtbanken dat er, afhankelijk van de omstandigheden van het geval weliswaar, wel degelijk een vergoedingsplicht bestond voor de verzekeraars.

Lees publicaties over deze zaak

Tjirk van Wijk

Tjirk van Wijk werd slachtoffer van een afschuwelijk geweldsdelict: 2 voor hem onbekende mannen hebben hem in zijn eigen huis met onnoemelijk veel messteken om het leven gebracht. De nabestaanden schakelden mij in. Een zoektocht mijnerzijds toonde aan dat de staat in feite mede verantwoordelijk was voor dit gruwelijke gebeuren. Een van de daders was namelijk een levensgevaarlijke TBS-er die ten onrechte op vrije voeten was.

Tijdens de door mij aanhangig gemaakte procedure nam de toenmalige Minister van Justitie persoonlijk contact met mij op: hij wilde de zaak alsnog netjes regelen.

Dat is gebeurd. Niet alleen zijn alle kosten en is alle schade vergoed maar daarnaast zijn de nabestaanden in het bezit gesteld vaneen excuusbrief van de minister. Dat hadden we in rechte nooit bereikt.

Lees publicaties over deze zaak

Banken in Nederland verduisteren miljoenen

In mijn studietijd, jaren '90, ben ik de Postbank ( inmiddels ING) gaan dagvaarden vanwege het valuteringssysteem. Valuteren houdt in dat een bank overgemaakte geldsommen of gestorte bedragen ( dat gebeurt tegenwoordig bijna nooit meer) later boekt dan de datum waarop het geld door de rekeninghouder is overgemaakt of gestort. Het geldt verdwijnt als het ware gedurende enkele dagen of weken. Banken speculeren natuurlijk met deze geldbedragen.

Een rekeninghouder krijgt gedurende die tijd geen rente over het "verdwenen geld", het is immers nog niet geboekt.

De procedure ging over Fl 5,11. Dat was de rente die ik was misgelopen. De Postbank liet het niet op een uitspraak aankomen maar betaalde het geldbedrag waardoor ik in feite met lege handen stond.

Ik besloot aangifte tegen de Postbank te doen vanwege diefstal, verduistering of oplichting. De aangifte moest worden doorgezonden naar het College van Procureurs Generaal. Het Openbaar Ministerie in Groningen was kennelijk niet geschikt. Dit College seponeerde de zaak omdat het een civielrechtelijk probleem was en een strafzaak met veel negatieve publiciteit gemoeid zou gaan.

Ik dacht de zaak in laatste instantie bij het Hof te gaan winnen, zo slecht vond ik het sepot gemotiveerd. Niet gelukt helaas. Nog steeds heb ik de overtuiging dat de rechterlijke macht zich heeft laten sturen door andere motieven.

De Tweede Kamer is zich door de publiciteit die deze zaken kreeg, ook met het valuteren gaan bemoeien. Dit heeft er in geresulteerd dat er nauwelijks meer gevaluteerd wordt en dat banken rekeninghouders moeten informeren over het kosten van het betalingsverkeer.

Lees publicaties over deze zaak

Vorige   |  1  |  ...  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  Volgende


Aanbeveling

“Liesbeth is advocaat met hart en ziel en kan teruggrijpen op een ogenschijnlijk onuitputtelijke bron van kennis. Voor mij is echter veel belangrijker, dat bij Liesbeth het belang van de cliĆ«nt altijd voorop staat.”
Natascha Rocholl

Overtuigd?

Bent u overtuigd van mijn ervaring, deskundigheid en bedrevenheid? Maak dan een afspraak!