Artikelen

Vorige   |  1  |  ...  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  Volgende


Rechten slachtoffers en verdachten

Jarenlang heb ik mij sterk gemaakt de rechtspositie van een slachtoffer van een geweldsdelict ten opzichte van die van een verdachte gelijkgesteld te krijgen. Zo hadden en hebben verdachten die in hechtenis zitten recht op een gratis advocaat. Slachtoffers hadden dat niet.

Onder andere voor dit recht heb ik een plan ontwikkeld en tevens tegenover de vaste Kamercommissie van de Tweede Kamer bepleit. Dit heeft er in geresulteerd dat de kamer het wetsontwerp heeft omarmd en hierdoor hebben slachtoffers van geweldsdelicten inmiddels ook recht op een gratis advocaat.

Lees publicaties over deze zaak

Tatoeage zaak

Een man uit Zuidwolde (Groningen) heeft zich jaren achtereen vergrepen aan jonge jongens. Diegenen die hij seksueel misbruikte, zag hij als zijn partner. Zodra de relatie beëindigd was (lees: de jongens voor hem te oud werden) tatoeëerde hij hun naam op zijn lijf en data die het begin van de relatie markeerden en het einde daarvan.

Aan potentiële slachtoffers vertelde hij dat hij een tatoeage van een overleden zoontje had laten zetten.

Van een van zijn slachtoffers had hij het gezicht laten tatoeëren op zijn borst. De gelijkenis was groot. Voor het slachtoffer heb ik met succes een procedure tegen de dader gevoerd. De rechtbank oordeelde dat de dader de tatoeage moest laten verwijderen vanwege schending van het portretrecht.

Hij heeft uiteindelijk zelf de tatoeage met een mes verwijderd, hetgeen door artsen is vastgesteld.

Lees publicaties over deze zaak

Vergoeding van schade door dekking WA polis van dader

Voor verschillende slachtoffers van zedenmisdrijven heb ik met succes geprocedeerd tegen verzekeraars die beweerden dat schade die slachtoffers hadden geleden geen aanspraak konden maken op dekking uit hoofde van de WA polis (AVP polis) van de dader. In de polissen is namelijk een opzetclausule opgenomen  inhoudende dat de polis geen dekking biedt voor schade die het gevolg is van opzettelijk handelen.

Om uiteenlopende redenen oordeelden rechtbanken dat er, afhankelijk van de omstandigheden van het geval weliswaar, wel degelijk een vergoedingsplicht bestond voor de verzekeraars.

Lees publicaties over deze zaak

Vorige   |  1  |  ...  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  Volgende


Aanbeveling

“Liesbeth is advocaat met hart en ziel en kan teruggrijpen op een ogenschijnlijk onuitputtelijke bron van kennis. Voor mij is echter veel belangrijker, dat bij Liesbeth het belang van de cliĆ«nt altijd voorop staat.”
Natascha Rocholl

Overtuigd?

Bent u overtuigd van mijn ervaring, deskundigheid en bedrevenheid? Maak dan een afspraak!