Ik zet mij in voor de Jade Zorggroep. Jade biedt Opvang, Opvoeding en Onderwijs.

Jade Zorggroep

Liesbeth en de Jade Zorggroep.

Geschiedenis
Na een afsplitsing van Jeugdzorg Drenthe ontstond eind 2001 Jade Zorggroep. Jade vervolgde daarmee het pad dat Jeugdzorg Drenthe had ingezet en startte met het opvangen en begeleiden van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv). Een zeer specifieke doelgroep, waarvan bleek dat deze een doelgerichte en specialistische vorm van begeleiding nodig had. Jade wilde een aansluitende vorm van begeleiding creëren op basis van de behoeften, de ontwikkelingen en de situatie van deze jongeren. 

Binnen de amv doelgroep werden vermoedelijk slachtoffers van mensenhandel gesignaleerd. In samenwerking met het Nidos startte Jade Zorggroep de pilot voor de beschermde opvang (BO), specifiek voor amv. De pilot was succesvol en de BO werd opgenomen als opvangmodaliteit voor amv. Het vinden van geschikte onderwijsplekken voor deze leerplichtige amv met extra begeleiding bleek lastig te zijn. Onderwijsplekken die dezelfde beschermde randvoorwaarden kon bieden als die werden geboden vanuit de BO waren er niet. Jade richtte een school in speciaal voor deze jongeren uit de BO. Uitbreiding van scholen voor amv volgden, waardoor ook andere leerplichtige minderjarige vreemdelingen vanaf dat moment welkom waren op het Jade College. In diezelfde periode startte Jade Zorggroep met het opvangen en begeleiden van meerderjarige slachtoffers van in de Categorale Opvang Slachtoffers Mensenhandel (COSM). 

Jade
Jade Zorggroep is een zelfstandige, flexibele en waarden gedreven organisatie, die de voorwaarden schept om met name ontheemde kinderen, jongeren en slachtoffers van mensenhandel, een veilige basis te bieden, opdat deze kunnen opgroeien, leren en ontwikkelen tot evenwichtige, zelfstandige wereldburgers.

Jade biedt Opvang, Opvoeding en Onderwijs. Dit gebeurt in de samenwerking met en voor verschillende opdrachtgevers, zoals het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), stichting Nidos, het ministerie van Veiligheid en Justitie, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en diverse gemeenten.

Opvang, Opvoeding en Onderwijs kennen een directe samenhang en zijn (on)voorwaardelijk aan elkaar verbonden. Jade zet zich in voor het optimaliseren van deze verbinding. Het uitgangspunt van deze integrale aanpak is om elk individu te laten worden wie en wat het kan zijn.

Jade staat voor diversiteit en werkt kleinschalig om een goed pedagogisch leefklimaat te creëren en maatwerk te kunnen bieden in de (individuele) begeleiding. Jade is toekomstgericht en zoekt voortdurend naar oplossingen voor problemen en innovatie in haar werk, maar ook daar buiten. De organisatie is benaderbaar voor gemeenten en anderen die op zoek zijn naar passende oplossingen en/of samenwerkingen. 

In de afgelopen jaren heeft Jade haar werkgebied weten uit te breiden, het voornaamste werkgebied is nog altijd Noord en Midden Nederland. Jade kent zes onderwijslocaties en rond de zestig woonlocaties. 

Aanbeveling

“Ik heb Liesbeth leren kennen als een doortastende en goedgeïnformeerde juridische expert die je bij elke stap begeleidt en informeert, waardoor ze echt naast je staat in de kwestie waarin ze je vertegenwoordigt.”
Gerrie Roorda

Overtuigd?

Bent u overtuigd van mijn ervaring, deskundigheid en bedrevenheid? Maak dan een afspraak!

Jeugdrecht- of letselschadeadvocaat nodig in Groningen?

Neem vrijblijvend contact op met liesbeth Poortman- de Boer

Contact

Over mij

Met meer dan 25 jaar ervaring als letselschadeadvocaat en jeugdrechtadvocaat in Groningen ben ik, Liesbeth Poortman- de Boer de aangewezen persoon om u bij te staan.

Meer over mij

Letselschade

Heeft u een specialist nodig op het gebied van letselschade in de omgeving van Groningen? Schroom niet om vrijblijvend contact met mij op te nemen. Ik bespreek graag de mogelijkheden met u.

Meer over letselschade

Jeugdrecht

Wilt u weten of ik u kan bijstaan als jeugdrechtadvocaat? Neem vrijblijvend, op basis van no cure no pay, contact met mij op. Samen gaan we op zoek naar een passende oplossing.

Meer over jeugdrecht